Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Projekcie

„Postaw na rozwój – kursy zawodowe dla osób dorosłych z województwa podkarpackiego”

 

Monter instalacji fotowoltaicznych Operator koparko-ładowarek kl. III

Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E)

Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) + dozór(D)

 

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia:

·         Monter instalacji fotowoltaicznych

·         Operator koparko-ładowarek kl. III

·         Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E)

·         Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) + dozór(D)

 

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących województwo podkarpackie, które chcą z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich dochodach
 • osoby o niskim wykształceniu

 

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY

 

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, egzaminy zewnętrzne oraz certyfikacje, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich.

Celem projektu jest wzrost pozycji zawodowej 152 osób dorosłych (mężczyzn i kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych z terenu województwa podkarpackiego, chcących z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Kwota dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 420 745,50 zł. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2018r. do 31.09.2019r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  www.rozwoj.edu-it.com.pl

 

Bezpłatne SZKOLENIA I STAŻE

Projekt NOWE PERSPEKTY

 

Strona Internetowa Projektu: http://www.perspektywy.edu-it.com.pl

 

 

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
 • w zależności od indywidualnych potrzeb spotkania z psychologiem, coaching,
 • szkolenia zawodowe wg  indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe),
 • 3-miesięczne płatne stażezawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu podczas wszystkich form wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną.

Do udziału zapraszamy osoby, które:

 • pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poszukujące pracy),
 • zamieszkują w powiecie: strzyżowskim, przeworskim lub jasielskim,
 • są w wieku powyżej 29 roku życia,
 • należą do co najmniej jednej z grup:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. 

Udział jest całkowicie bezpłatny. 

 

Bezpłatne KURSY dla nauczycieli: 

1. Nauka programowania dla szkół podstawowych (15h).

- metodyka nauczania programowania w szkole podstawowej

- przegląd i omówienie narzędzi służących do nauki programowania w Szkole Podstawowej

(np. Baltie, Scretch, graficzne interfejsy do programowania w językach C++ i PHP)

- omówienie przykładowego scenariusza lekcji nauki programowania

 

2. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami (15h). 

- Specjalne potrzeby edukacyjne–dynamiczny model definiowania SPE

- Podstawy prawne edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego a opiniowanie

- Trudności w uczniu się z powodu zaburzeń słuchu

- Zaburzenia komunikacji językowej jako przyczyny trudności szkolnych

- Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

- Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach,

które będą realizowane w systemie weekendowym (Sb.-Nd.)

bądź trzydniowym popołudniami (Czw.-Pt.) i soboty- możliwość wyboru systemu.

Kursy będą zorganizowane w terminie od października do listopada. 

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o pobranie właściwego formularza wypełnienie oraz przesłanie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Nauka programowania dla szkół podstawowych

Formularz zgłoszeniowy Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

Ulotka

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI RZESZOWSKICH SZKÓŁ

W okresie od września do grudnia 2017 roku, nasza firma realizuje szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy" W szkoleniach biorą udział nauczyciele i uczniowie z takich szkół jak: Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół nr 2, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Spożywczych. W ramach projektu realizujemy szkolenia: "Pierwsza pomoc przedmedyczna", "Fotowoltaika", "Montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii", "Samoobrona","Szkolenia z logistyki IncoTerms, TimoCom", "Pakiet MS Office", "ECDL", "Rachunkowość"

 

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MIELCU

Nasza firma przeprowadziła praktyki zawodowe dla ponad 300 uczniów z mieleckich szkół zawodowych w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, mechatronik, teleinformatyk, fryzjer, hotelarz, elektronik i elektryk, budowniczy, geodeta, informatyk, mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, handlowiec. Praktyki trwały od lipca do sieprnia 2017 r. Uczniowie uczęszczali na praktyki do firm takich jak: R&G Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Aeroklub Mielecki, Labis, Bank Spółdzielczy w Mielcu, PZL Mielec, Biuro Podróży Erbus. 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU "CYFROWEJ EDUKACJI" W KROŚNIE

W okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku zrealizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli z zakresu „Cyfrowej edukacji” w ramach projektu  pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szkolenia realizowane były w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, wspierane narzędziami TIK i edukacyjnymi zasobami dostępnymi w Internecie.Szkoleniami obejęte było  5 grup nauczycieli licząc w sumie 70 osób.

REALIZACA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW Z PORTUGALII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W okresie od 20.10.2016 r. do 21.12.2016 r. gościmy 8 – osobową grupę uczniów ze szkoły zawodowej „Escola Secundaria de Gago Coutinho” z Portugalii. Uczniowie odbywają praktykę zawodową w rzeszowskich firmach związanych z turystyką: Hotel Hilton Garden Inn, Biuro podróży "Tramp", ProAktyw, Hotel Fryderyk, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ. W trakcie  pobytu   bedą mieć zapewnione  liczne   wycieczki  i  i atrakcje. Zwiedzą min: Zamek w Łańcucie Podziemną Trasę Turystyczną,  Zakopane,  Centrum Krakowa, Auschwitz, Skansen w Kolbuszowej,  bedą również  na  spotkaniu  w  Ratuszu  z  władzami  miasta  Rzeszowa. 

ZMIANA ADRESU BIURA

Biuro firmy zostało przeniesione pod adres: ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów. Biuro znajduje się w budynku przy parkingu WSK za Biedronką.

 

 

Zobacz wszystkie aktualności »