KURS INSTALATORA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

 

Ze względu na otwierający się rynek refundacji instalacji paneli fotowoltaicznych (zgodnie z Art. 4. ustawy o OZE, w ramach której refundowana będzie produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca) istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych instalatorów instalacji fotowoltaicznych.)

Podczas kursy uczestnicy poznają działanie i zastosowanie instalacji fotowoltaicznych, doboru i projektowania instalacji PV, montaż instalacji PV oraz sposoby magazynowania wytworzonej energii.

Zajęcia realizowane są w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne wymagane dla instalacji fotowoltaicznych oraz w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uczestnicy kursu nabywają wszystkie umiejętności niezbędne do samodzielnego zaprojektowania i podłączenia systemu PV do sieci lub banku akumulatorów.

W ramach kursu zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- sprzęt i narzędzia pomocnicze/odzież ochronną

- ubezpieczenie

EGZAMIN: wewnętrzny

Zaświadczenie o ukończeniu zgodne ze wzorem MEN.

 

Ukończenie kursu w EDU – IT, akredytowanym ośrodku szkolenia instalatorów, potwierdzone  jest stosownym zaświadczeniem, które wymagane jest przy przystąpieniu do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego celem zdobycia uprawnień do wykonywania instalacji z odnawialnych źródeł energii tj. Certyfikatu instalatora instalacji fotowoltaicznych.

 

Cena kursu tylko  995,00 zł/osobę*!!!

ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM  INSTALATOREM PANELI  PV

ü  40 godzin SZKOLENIA (5 dni szkoleniowych)

ü  + opcjonalnie 16 godzin SZKOLENIA SEP*

ü  CERTYFIKAT UDT

 

PROGRAM KURSU:

ü  Zastosowanie fotowoltaiki

ü  Działanie ogniw fotowoltaicznych

ü  Systemy fotowoltaiczne- budowa, typy

ü  Tworzenie i montaż systemów

ü  Uruchamianie paneli fotowoltaicznych

ü  Serwis i konserwacja

 

 

*Szkolenie SEP dodatkowo dla zainteresowanych (zdobycia uprawnień do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV)

*cena w przypadku grupy szkoleniowej powyżej 8 osób

 

 

ZAPRASZAMY NA KURS