NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
EDU-IT AUGUSTY NIEDBAŁA PIEPRZYCKI

 

Posiadamy zaświadczenie wystawione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego uprawniające do prowadzenia kursów i szkoleń doskonalących dla nauczycieli.

Poniższa oferta stanowi jedynie przykładową ofertę kursów zawodowych jakie organizuje nasza placówka.

Prowadzimy:

 

Nazwa szkolenia:

ü  Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

ü  Przemoc w rodzinie, a obowiązki szkoły. Niebieska KARTA

ü  Przemoc w szkole i sposoby zapobiegania

ü  Motywowanie uczniów do nauki

ü  Działania na rzecz wspierania rozwoju uczniów zdolnych.

ü  Praca z trudnym uczniem

ü  Narzędzia informatyczne w pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

ü  Narzędzia informatyczne w pracy nauczycieli matematyki

ü  Narzędzia informatyczne w pracy nauczycieli języków obcych

ü  Narzędzia informatyczne w pracy nauczycieli fizyki

ü  Poradnictwo zawodowe w gimnazjum

ü  Poradnictwo zawodowe w szkole średniej

ü  Przygotowanie ucznia do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy

ü  Kursy BHP dla pracowników szkół

ü  Realizacja projektów zagranicznych praktyk zawodowych uczniów i wymian doświadczeń kadry w Programie UE PO WER ERASMUS +