PODSUMOWANIE ROKU 2015
 

WIZYTA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z TURECKIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ S.S. Siirt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

W ramach projektu "Vocational Training for Natural Gas Installation Experts, Heating and Gas Burner Device Service Staff” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przyjmowaliśmy grupę 10 uczniów i 3 nauczycieli z z tureckiej szkoły zawodowej S.S. Siirt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi. W trakcie pobytu grupa odwiedziła rzeszowskie firmy zajmujące się instalacjami gazowymi, ciepłownictwem oraz produkcją gazu naturalnego.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Realizacja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych na terenie gminy Świlcza

W okresie 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nasza firma wykonywała Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 26 osób z terenu
Gminy Świlcza na łączną liczbę godzin 10 959.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja warsztatów i seminariów z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów z Zespołu Szkół w Czudcu

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” zorganizowaliśmy warsztaty i seminaria dla uczniów z Zespołu Szkół w Czudcu w zakresie:

 • Montaż pomp ciepła
 • Odnawialne źródła energii
 • Warsztaty Montaż Kolektorów słonecznych
 • Seminaria techniczne na temat źródeł energii odnawialnej (spotkania z przedstawicielami firm branżowych )
 • Kultoroznawstwo (spotkanie z dyplomatą)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Czas na aktywność w gminie Białobrzegi

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Białobrzegi” zrealizowaliśmy kursy:

 • Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Cukiernik
 • Spawacz metodą MAG kurs ponadpodstawowy
 • Magazynier z modułem kasy fiskalnej i obsługą wózka widłowego
 • Kierowca z  kursem prawa jazdy kategorii C
 • Pracownik administracyjno-biurowy na poziomie podstawowym
 • Operator – programista obrabiarek CNC
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

W ramach projektu „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej zrealizowaliśmy nw. kurs dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

 • Terapia zajęciowa

____________________________________________________________________________________________________________________________

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MIELCU

W okresie od lipca do sierpnia 2015 zorganizowaliśmy staże zawodowe dla 115 uczniów mieleckich szkół technicznych w nw. zawodach :

 • Technik ekonomista
 • Fryzjer
 •  Geodeta
 • Hotelarz
 • Informatyk
 • Mechanik lotniczy
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

___________________________________________________________________________________________________________________________

Czas na aktywność w gminie Lubenia

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Czudec” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni  zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Trening kompetencji społecznych z budżetem domowym
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo zawodowe

____________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja szkoleń zawodowych dla stowarzyszenia CRAS

W ramach projektu „ Staż szansą na zatrudnienie” oraz „Aktywny Start” realizowanych przez stowarzyszanie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności  :

 • Operator CNC
 • Obsługa maszyn sprzątających

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2014

W roku 2014 kursy zawodowe, szkolenia, treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwo zawodowe organizowane przez firmę EDU-IT ukończyło ponad 1000 kursantów. Wszystkim życzymy aby nabyte umiejętności zaprocentowały w rozwoju kariery zawodowej lub pozyskaniu nowej pracy.

 

 

Realizacja projektu dla Akme Consulting

 

W okresie od lipca do sierpnia zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy  Letni Program Staży Zawodowych dla 336 uczniów z 4 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych z Powiatu Grójeckiego tj. Warki, Grójca, Nowego Miasta nad Pilicą, Jurkach ,w ramach projektu „Wybieram lepszą przyszłość”

 

 

Realizacja projektów RARR 

 

Na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie w ramach projektów:

"Aktywność Akceptacja Samorealizacja " w kwietniu 2014 roku zrealizowaliśmy następujące szkolenia:

 

 • Administracyjno-biurowy
 • Administracyjno-biurowy z obsługą programów komputerowych i urządzeń biurowych
 •  Pracownik wydawnictwa z obsługa programów ADOBE ILLUSTRATOR i ADOBE INDESIGN
 • Księgowość z wykorzystaniem programów komputerowych
 • Samodzielny księgowy – bilansista z obsługa programu CDN OPTIMA – kurs zaawansowany II stopnia
 • Fakturzysta z obsługą programów do fakturowania
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 • Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
 • Kucharz
 • Magazynier (wymagany tłumacz języka migowego)
 • Magazynier – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • Spawanie metodą TIG
 • Lakiernik samochodowy
 • Portier/dozorca
 • Podstawowy kurs grafiki komputerowej
 • Kosztorysowanie robót budowlanych w programach Zuzia i Norma Pro
 • Programowanie – poziom średniozaawansowany (zagadnienia obejmujące minimum C++ lub Java z SQL lub PHP z SQL)
 • Tworzenie profesjonalnych stron WWW w programie Joomla
 • Kurs masażu
 • Fryzjer I stopnia
 • Fryzjer II stopnia

 

 

Realizacja projektów TARR

 

 

Na zlecenie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnowie  w ramach projektu „Mogę – chcę -  pracuję”  w okresie wrzesień – listopad przeprowadziliśmy nw. szkolenia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Pomoc kuchenna
 • Magazynier
 • Pracownik remontowo budowlany

 

 

Czas na aktywność w gminie Białobrzegi

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Białobrzegi” zrealizowaliśmy kursy:

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Opiekun osób starszych i chorych z kursem prawa jazdy kategorii B
 • Profesjonalny pracownik biurowy z kursem komputerowym
 • Księgowość z obsługą komputerowego programu księgowego
 • Kierowca z kursem prawa jazdy kategorii B
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów sprzedażowych
 • Konserwator terenów zielonych – ogrodnik
 • Cukiernik z obsługą kasy fiskalnej
 • Kucharz
 • Kierowca z kursem prawa jazdy kategorii C
 • Kasjer z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów sprzedażowych
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

 

Czas na aktywność w gminie Gać

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Gać” zrealizowaliśmy kursy:

 • Trening kompetencji życiowych
 • Kucharz z elementami dietetyki
 • Kosmetyczny
 • Kelnerski
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Konserwator terenów zieleni
 • Obsługa kasy fiskalnej i programów sprzedażowych

 

 

Szkolenia zawodowe dla Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

 

W ramach projektu „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej zrealizowaliśmy nw. kurs dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

 • Tkacz
 • Ceramik
 • Fotograf

 

 

Szkolenie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 

 

W ramach projektu projektu  „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Podkarpackiej Platformy Integracji Szkolnictwa Zawodowego przeprowadziliśmy usługę szkoleniową nt. „Doradztwo zawodowe – doskonalenie warsztatu pracy doradcy szkolonego” . Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi ze szkół z średnich z województwa podkarpackiego.

 

 

Szkolenie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Rzeszowie

 

 

W ramach realizacji zamówienia pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie” zrealizowaliśmy w grudniu nw. szkolenia:

 • Praca z dzieckiem  z rodziny dotkniętej przemocą
 • Praca ze sprawcą przemocy

 

W ramach realizacji zamówienia pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” zrealizowaliśmy w listopadzie nw. szkolenie pn. „ Współpraca z mediami

 

 

 

Szkolenie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

 

                                                                              Człowiek - najlepsza inwestycja

 

W ramach projektu „Asystent ucznia niepełnosprawnego  szansą na zatrudnienie” zrealizowaliśmy szkolenie w maju szkolenie pn „Konstruowanie indywidualnych programów terepeutyczno-rozwojowych”

 

 

 

Realizacja projektu dla Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBit Sp. z o.o

 

 

W ramach realizacji projektu „Osobisty menadżer Twoją drogą do Sukcesu” w okresie wrzesień – listopad  zrealizowaliśmy następujące szkolenia:

 • Pracownik gospodarczy operator maszyn czyszczących
 • Asystent nauczyciela przedszkola
 • Kucharz małej gastronomii
 • Dyspozytor transportu samochodowego z prawem jazdy kat. B
 • Profesjonalny sprzedawca / pracownik centrum obsługi telefonicznej
 • Handlowiec sprzedawca z prawem jazdy kat. B
 • Spedytor Logistyk
 • Wizażysta/stylista

 

 

Czas na aktywność w gminie Kołaczyce

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Kołaczyce” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach zrealizowaliśmy kursy:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych z modułem wizażu i kreowania własnego wizerunku
 • Doradztwo zawodowe grupowe z treningiem nowoczesnych form poszukiwania pracy
 • Kucharz/cukiernik
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania
 • Nowoczesne techniki wykończania wnętrz
 • Opiekun osób zależnych  i dzieci
 • Trening kompetencji rodzicielskich
 • Grupa wsparcia

 

 

Kurs dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu

 

 

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” zrealizowaliśmy kurs „Operator kombajnów zbożowych

 

 

 

Czas na aktywność w gminie Nowa Sarzyna

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Nowa Sarzyna” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie zrealizowaliśmy kurs: „Kucharz + obsługa gastronomiczna przyjęć okolicznościowych i kas fiskalnych

 

 

 

Czas na aktywność w gminie Markowa

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Markowa” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Markowej zrealizowaliśmy nw. kursy:

 • Trening pracy
 • Trening kompetencji społecznych
 • Kucharz-kelner
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Wikliniarstwo i Bukieciarstwo

 

Czas na aktywność w gminie Chmielnik

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Chmielnik” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku zrealizowaliśmy nw. kursy:

 • Trening umiejętności społecznych
 • Grupa wsparcia

 

 

Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Sędziszów Młp” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp zrealizowaliśmy kurs: Operator koparko-ładowarki, wszystkie typy, III klasa

 

 

Obóz językowy dla Zespołu Szkół w Gorzycach

 

 

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” zorganizowaliśmy dziesięciodniowy obóz językowy z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów z Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach. W ramach obozu uczniowie odbyli dwudniową wycieczkę do Wiednia, podczas której, mogli ćwiczyć swoje umiejętności w praktyce.

 

 

Czas na aktywność w gminie Tyczyn

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Tyczyn” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie  przeprowadziliśmy warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

 

 

Czas na aktywność w gminie Jawornik Polski

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Jawornik Polski” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim zrealizowaliśmy kurs pn. „Kurs instruktora rekreacji ruchowej – Jazda Konna”

 

 

 

Czas na aktywność w gminie Korczyna

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Korczyna” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • Kurs fryzjerski
 • Kurs magazynier z obsługą wózków widłowych oraz kasy fiskalnej
 • Kurs kucharz
 • Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych
 • Zarządzanie budżetem domowym

 

Czas na aktywność w gminie Czudec

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Czudec” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Aktywizacja zawodowa grupowa i indywidualna
 • Trening kompetencji społecznych
 • Kucharz
 • Sprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych
 • Hotelarz
 • Opiekun osób starszych

 

 

Czas na aktywność w mieście Dynów

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w mieście Dynów” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Kurs florystyki i bukieciarstwa
 • Kucharz małej gastronomii

 

 

Czas na aktywność w mieście Boguchwała

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w mieście Boguchwała” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Aktywne doradztwo zawodowe
 • Trening kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych
 • Terapia psychologiczna

 

 

Szkolenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

 

 

W ramach projektu „ Program aktywizacji społecznej w powiecie ropczycko sędziszowskim” dla zrealizowaliśmy kurs zawodowy gastronomiczny

 

 

Kursy kwalifikacyjne dla firmy Professional Gracjan Grela  z Opola

Dla firmy Professional z Opola zorganizowaliśmy w okresie lipca i sierpnia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji maszyn budowlanych tj. żurawie HDS, żurawie wieżowe, konserwacja wózków jezdniowych.

 

 

Czas na aktywność w gminie Lubenia

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Czudec” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni  zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Kurs koparko ładowarki
 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka osób starszych i dzieci
 • Operator wózków widłowych

 

 

Czas na aktywność w mieście Łańcut

 

 

W ramach projektu „ Czas na aktywność w mieście Łańcut” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Operator CNC
 • Profesjonalny sprzedawca, fakturowanie, obsługa kasy fiskalnej, komputerowa obsługa sklepu i magazynu
 • Projektowanie terenów zielonych, florystyka  z obsługą kasy fiskalnej
 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Kwalifikowany pracownik ochrony

 

 

Kurs dla fundacji im. Jana Tarnowskiego w Tarnowie

 

 

W ramach projektu „ Łamiemy bariery”  zrealizowaliśmy dla Fundacji im. jana Tarnowskiego nw. szkolenie pn. Opiekunka osób zależnych

 

 

Szkolenia dla Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie i Tarnowie

 

 

W ramach projektu „ Równi na rynku pracy. Gwarancja dla młodzieży” zrealizowaliśmy dla Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie „Trening kompetencji społecznych”.

 

Dla Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie w ramach projektu „Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” zrealizowaliśmy szkolenie ECDL.