• Status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego na podstawie wpisu do Rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta Rzeszowa,
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
  • Status Laboratorium ECDL akredytowanego przez PTI,
  • Akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych
  • Wpis do wojewódzkiego rejestru Agencji Zatrudnienia
  • Wpis do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa podkarpackiegio