Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Projekcie

„Postaw na rozwój – kursy zawodowe dla osób dorosłych z województwa podkarpackiego”

 

Monter instalacji fotowoltaicznych Operator koparko-ładowarek kl. III

Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E)

Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) + dozór(D)

 

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia:

·         Monter instalacji fotowoltaicznych

·         Operator koparko-ładowarek kl. III

·         Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E)

·         Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) + dozór(D)

 

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących województwo podkarpackie, które chcą z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich dochodach
 • osoby o niskim wykształceniu

 

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY

 

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, egzaminy zewnętrzne oraz certyfikacje, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich.

Celem projektu jest wzrost pozycji zawodowej 152 osób dorosłych (mężczyzn i kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych z terenu województwa podkarpackiego, chcących z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Kwota dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 420 745,50 zł. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2018r. do 31.09.2019r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  www.rozwoj.edu-it.com.pl

Bezpłatne SZKOLENIA I STAŻE

Projekt NOWE PERSPEKTY

Strona Internetowa Projektu: http://www.perspektywy.edu-it.com.pl

 

 

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
 • w zależności od indywidualnych potrzeb spotkania z psychologiem, coaching,
 • szkolenia zawodowe wg  indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe),
 • 3-miesięczne płatne stażezawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu podczas wszystkich form wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną.

Do udziału zapraszamy osoby, które:

 • pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poszukujące pracy),
 • zamieszkują w powiecie: strzyżowskim, przeworskim lub jasielskim,
 • są w wieku powyżej 29 roku życia,
 • należą do co najmniej jednej z grup:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. 

Udział jest całkowicie bezpłatny. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: tel. kom. 734 920 067; tel. kom. 531 904 403; tel. 17 854 99 30

lub w biurze Głównym Projektu: ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów.

 

Z przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Numer 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego został rekomendowany do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://animator.edu-it.com.pl/