Projekt pod nazwą: Współpraca popłaca” nr. 2022-2-PL01-KA210-VET-000099381

 

Firma EDU-IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP.J. wraz z Instytucją z Hiszpanii CENTRO DIDACTICO DE FORMACION INTEGRAL, podjęła współpracę projektową  pn: “Współpraca popłaca” nr. 2022-2-PL01-KA210-VET-000099381 realizowaną w ramach akcji kluczowej KA2 programu Erasmus+, która jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Celem naszych wspólnych działań jest stworzenie kursu online „Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej” na platformie edukacyjnej. Kurs ten ma składać się z sześciu modułów tematycznych, które zostaną opracowane przez  powołanych na czas projektu Ekspertów. Kurs będzie możliwy do zrealizowania w dwóch wersjach językowych: polskiej i hiszpańskiej.

Realizacja projektu oraz wypracowane rezultaty mają umożliwić aktywizację i włączenie do kształcenia ustawicznego osób o mniejszych szansach, które pragną podnieść swoje kwalifikacje lub łączą swoją przyszłość z zawodem Opiekuna/nki osób starszych i niepełnosprawnych.