Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30 + z woj. Małopolskiego.

Co oferujemy uczestnikom projektu?

  • Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Pośrednictwo pracy
  • Warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
  • Szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
  • 3 – miesięczne płatne staże zawodowe

Do udziału zapraszamy osoby, które:

  • Pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • Zamieszkują w powiecie: myślenickim, proszowickim, miechowskim, wadowickim, oświęcimskim, nowotarskim, brzeskim, gorlickim, tarnowskim, chrzanowskim, olkuskim, tatrzańskim, nowosądeckim, limanowskim, lub dąbrowskim
  • Mają 30 lat i więcej
  • Należą do co najmniej jednej z grup:

– osób powyżej 50 roku życia,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacji,

– kobiet

 

Udział w projekcie jest bezpłatny