Od 2006 roku Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT sp.j. świadczy usługi w zakresie prowadzenia i organizacji szkoleń i  kursów zawodowych, w  tym kwalifikacyjnych,  doradztwa  zawodowego, treningów  kompetencji społecznych,  wsparcia psychologicznego itp.  Posiadamy  wieloletnie  doświadczenie  w  realizacji  kursów,  treningów, warsztatów,  wyjazdów,  staży  i  praktyk  zawodowych.

Naszą misją jest dążenie do doskonałości w zakresie świadczonych usług edukacyjnych dla polskich i europejskich klientów. Dążymy do zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej, komfortu szkolenia, wykorzystywania nowoczesnych i skutecznych rozwiązań oraz obsługi klienta gwarantującej jego zadowolenia.

Kierujemy się takimi wartościami jak:

 • Jakość, odpowiedzialność i nowoczesność
 • Dostarczanie usług, z których sami skorzystalibyśmy z przyjemnością
 • Tworzymy unikalną i ciepłą atmosferę dla naszych klientów
 • Jesteśmy kreatywni, życzliwi i otwarci
 • Czerpiemy zadowolenie ze swojej pracy i kontaktu z innymi osobami
 • Rozumiemy potrzeby rynku w zakresie edukacji ustawicznej

Posiadamy duże doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń zawodowych, językowych, informatycznych i innych, w tym finansowanych ze środków EFS. Oferujemy szkolenia dla dzieci i młodzieży osób dorosłych, w tym min. bezrobotnych, pracowników i kadry kierowniczej: urzędów i firm, nauczycieli, trenerów, wykładowców szkół i uczelni. Mamy szerokie doświadczenie w organizacji praktyk i staży zawodowych dla młodzieży i dorosłych z kraju i zagranicy. Dysponujemy kompetentną i doświadczoną kadrą dydaktyczną.

Możemy pochwalić się wieloletnia i efektywna współpraca z instytucjami publicznymi i zakładami pracy w kraju i zagranicą min:
– Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
– Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej,
– Urzędami Pracy,
– Centrami Pomocy Rodzinie,
– Zespołami Szkół na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim,
– Uczelniami Wyższymi,
– Centrami Edukacji i Kształcenia i Nauczycieli,
– Międzynarodowymi Centrami Kształcenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży i Dorosłych

Obecnie specjalizujemy się przede wszystkim w szkoleniach takich jak:

 • Fotowoltaika
 • Uprawnienia elektryczne SEP
 • Opiekunka dziecięca oraz osób starszych
 • Kucharz z elementami Carvingu
 • Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej
 • Florysta
 • Pracownik biurowy z ECDL
 • Barista