W ramach Projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia:

  • Monter instalacji fotowoltaicznych
  • Operator koparko-ładowarek kl. III
  • Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E)
  • Szkolenie uprawnienia elektryczne w grupie G1 w zakresie eksploatacji (E) + dozór(D)

 

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących województwo podkarpackie, które chcą z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 

W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby po 50 roku życia
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich dochodach
  • osoby o niskim wykształceniu

 

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY

 

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, egzaminy zewnętrzne oraz certyfikacje, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich.

Celem projektu jest wzrost pozycji zawodowej 152 osób dorosłych (mężczyzn i kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych z terenu województwa podkarpackiego, chcących z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  w regionie. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Kwota dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 420 745,50 zł. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2018r. do 31.09.2019r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  www.rozwoj.edu-it.com.pl