Firma EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp. j. posiada:

 

  • Status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego na podstawie wpisu do Rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta Rzeszowa – od 2006 roku
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  • Wpis do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
  • Wpis do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Certyfikacja w Warszawskim Instytucie Technologicznym Łukasiewicz – Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn do Robót Ziemnych.
  • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego
  • Status Laboratorium ECDL akredytowanego przez PTI,
  • Własną platformę e-learningową opartą na systemie MOODLE,
  • Akredytowany partner fundacji VCC, w zakresie realizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.