• Status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego na podstawie wpisu do Rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta Rzeszowa,
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
  • Status Laboratorium ECDL akredytowanego przez PTI,
  • Własną platformę e-learningową opartą na systemie MOODLE,
  • Duże doświadczenie w organizacji szkoleń finansowanych przez ze środków POKL,
  • Duże doświadczenie w organizacji praktyk i staży zawodowych dla studentów z zagranicy,
  • Akredytowany partner fundacji VCC.