Zamawiający Zrealizowane kursy/szkolenia Rok
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – warsztaty instruktorskie dla nauczycieli z metody programowania graficznego SCRATCH lub równoważnego 2018
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie – zaawansowany kurs programowania i zarządzania sieciami,

– zaawansowana obsługa programów INSERT Subiekt GT

– szkolenie RFID – od technologii do wdrożenia

2018
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – kurs zaawansowanego programowania w języku C++,

– staże zawodowe dla uczniów,

– staże zawodowe dla nauczycieli

2018
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – szkolenie w zakresie fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego 2018
Gmina Miasto Rzeszów – kurs animatora i animacji,

– zakładanie i prowadzenie e-sklepu z fotografią katalogową,

– kurs wikliniarski,

– arkusz kalkulacyjny,

– praca na bazach danych ACCESS,

– uproszczone formy rachunkowości,

– administracja Serwerem Windows Server 2012,

– obsługa programu Adobe Flash,

– kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim

2018
Zespół Szkół w Wysokiej – kurs barmański 2018
Gmina Świlcza – kurs operator aplikacji komputerowych – kurs podstawowy – z elementami aplikacji biurowych i programów magazynowych z fakturowaniem,

– pracownik ochrony – ochrona mienia,

– pracownik obsługi klienta – z zaawansowanych kursem komputerowym,

– ogrodnik terenów zieleni ,

– posadzkarz,

– konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

2018
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – kurs kosztorysowania,

– Menager Gastronomii

2018
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – kucharz małej gastronomii z elementami Carvingu,

– barista,

– florysta,

– opiekunka dziecięca,

– rejestratorka medyczna,

– terapia zajęciowa

2018
Caritas Diecezji Rzeszowskiej – magazynier z obsługą wózków jezdniowych, podnośnikowych, użytkowych programów komputerowych oraz kasy fiskalnej

– pracownik administracyjno-biurowy

2018
Gmina Świlcza – szkolenie z obsługi komputera dla osób starszych 2018
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie – szkolenie z zakresu aktywizujących metod w nauczaniu – jako sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych

– szkolenie wykorzystanie TIK w nauczaniu oraz ich włączenie w proces nauczania

2018
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – staże zawodowe dla uczniów,

– staże zawodowe dla nauczycieli

2017
Powiat Leżajski /Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku – szkolenie Savoir vivre w hotelarstwie,

– etykieta biznesu,

– techniki pomiarowe i wykonywanie pomiarów wielofunkcyjnym miernikiem

2017
Powiat Krosno – szkolenia z zakresu Cyfrowej Edukacji 2017
Gmina Miasto Rzeszów – kurs z zakresu pierwszej pomocy i samoobrony,

– podstaw fotografii i videofilmowania,

– terminologii mechanicznej w języku angielskim

– uproszczone formy rachunkowości,

– kurs arkusz kalkulacyjny,

– kurs MS Office 2010

– montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– szkolenie z Fotowoltaiki,

– fotografii dla zaawansowanych,

– kurs z zakresu giełdy transportowej TimoCom,

– szkolenie z zakresu Incoterms,

– nowoczesne techniki i technologie w zarządzaniu zapasami,

– szkolenie z zakresu czasu pracy dla kierowcy ,

– kurs kadry i płace,

– analiza sprawozdań finansowych,

– kurs marketingu, sprzedaży, promocji w gastronomii i hotelarstwie,

– warsztaty biznesowe,

– kontrola zarządcza,

– wypełnianie PIT-ów z pracy za granicą

2017
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

– pracownik aministracyjno – biurowy,

– magazynier z program magazynowym z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej,

– kurs dietetyki i zdrowego żywienia,

– kwalifikowany pracownik ochrony,

– prawo jazdy kat. B

2017
Aldeo Systemy Zarządzania w Rzeszowie – kursy w zakresie wykorzystania TIK 2017