Zapraszamy do współpracy. Stale poszukujemy trenerów do prowadzenia kursów, w których głównie się specjalizujemy, jak również specjalistów z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych i specjalistycznych usług opiekuńczych (pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów). Poszukujemy także specjalistów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli dotyczących aktywizujących metod w nauczaniu oraz metod eksperymentu w nauczaniu.
Jeśli nawet nie mają Państwo doświadczenia w prowadzeniu szkoleń zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.