Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji INDYWIDUALNEGO i GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO.

 

W ramach kursów DORADZTWA ZAWODOWEGO uczestnicy nabywają umiejętności m.in.

  • samodzielnego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej wsp. pracy
  • zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • aktywnego poszukiwania pracy
  • ukierunkowania swojego rozwoju na podstawie zidentyfikowanych predyspozycji zawodowych.

Szkolenia Trening kompetencji społecznych, Grupy samopomocowe, Wsparcie psychologiczne oraz dotyczące przemocy  to szkolenia prowadzone przez psychologów, terapeutów z dużym doświadczeniem.

 

Zajęcia mają m.in. na celu:

  • ocenę własnych mocnych i słabych stron,
  • podniesienie własnej samooceny,
  • poprawę umiejętności współpracy w grupie,
  • poprawę umiejętności integracji itp.

 

Współpracujemy z wieloma doświadczonymi trenerami-doradcami zawodowymi.