OPERATORZY MASZYN BUDOWLANYCH

OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH – KLASA III

OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH – KLASA I

OPERATOR SPYCHARKI KLASA I (WRAZ Z MODUŁEM KLASA III) + ŁADOWARKI KLASA I (WRAZ Z MODUŁEM KLASA III)

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KLASA III + KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ – KLASA III + OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ – KLASA I

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – KLASA III + OPERATOR PILAREK MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW – KLASA III + OPERATOR ZAGĘSZCZAREK

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KLASA III + KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ – KLASA III + OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ – KLASA I