NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EDU-IT ZAPRASZA NA KURSY:

 

Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” 

280 godzin, cena: 990 zł

Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające”

 80 godzin, cena: 750 zł

Kurs „Opiekun dzienny”

160 godzin, cena: 990 zł 

Kurs „Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające”

40 godzin, cena: 750 zł 

Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

80 godzin, cena: 499 zł 

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku

8 godzin, cena: 149 zł