REALIZACA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW Z PORTUGALII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W okresie od 20.10.2016 r. do 21.12.2016 r. gościmy 8 – osobową grupę uczniów ze szkoły zawodowej „Escola Secundaria de Gago Coutinho” z Portugalii. Uczniowie odbywają praktykę zawodową w rzeszowskich firmach związanych z turystyką: Hotel Hilton Garden Inn, Biuro podróży "Tramp", ProAktyw, Hotel Fryderyk, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ. W trakcie  pobytu   bedą mieć zapewnione  liczne   wycieczki  i  i atrakcje. Zwiedzą min: Zamek w Łańcucie Podziemną Trasę Turystyczną,  Zakopane,  Centrum Krakowa, Auschwitz, Skansen w Kolbuszowej,  bedą również  na  spotkaniu  w  Ratuszu  z  władzami  miasta  Rzeszowa. 

ZMIANA ADRESU BIURA

Biuro firmy zostało przeniesione pod adres: ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów. Biuro znajduje się w budynku przy parkingu WSK za Biedronką.

 

REALIZACJA SZKOLENIA "INSTALATOR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH"

W okresie od 10.08.2016 r. do 31.08.2016 r., przeprowadziliśmy szkolenie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. "Instalator Paneli Fotowoltaicznych". Zakres szkolenia obejmował tematykę związaną z  : Eksploatacją urządzeń elektrotechnicznych do 1 Kv oraz montażem i obsługą paneli fotowoltaicznych. Szkolenie zakończyło się egzaminem przed komisją ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 

REALIZACJA PROJEKTU  ANIMATOR PRACY

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego” realizowanym na terenie województwa małopolskiego. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Numer 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dofinansowanie Projektu z UE: 354 641,75 zł 
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2016 r. do 30.09.2017 r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu zatrudnienia minimum 13 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób wchodzących w skład co najmniej jednej z grup - osoby powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach lub kobiety w terminie do 30.IX.2017 r.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
  • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
  • pośrednictwo pracy
  • warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
  • szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe

         

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W dniu 24.06.2016 r. zakończyły się miesięczne praktyki zawodowe uczniów z Włoch.    Uczęszczali oni na  praktyki do takich firm jak:   Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Aberit, ProAktyw, Podziemna Trasa Turystyczna. W trakcie  pobytu   uczniowie  mieli   również  zorganizowane  liczne   wycieczk  i  i atrakcje. Zwiedzili min: Zamek w Łańcucie Podziemną Trasę Turystyczną,  Zakopane,  Centrum Krakowa,    byli również  na  spotkaniu  w  Ratuszu  z  władzami  miasta  Rzeszowa. Na  zakończenie  beneficjenci  otrzymali  certyfikaty  o  ukończeniu  praktyk  oraz  dokumenty  europass-mobility. Grupa  była  bardzo zadowolna z pobytu w Rzeszowie, bardzo podobało im się miasto jak również firmy w któych odbywali praktykę.

  

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA PÓŁKOLONIE W RZESZOWIE

W sezonie wakacyjnym dla naszych młodych studentów Akademii Młodego Informatyka przygotowujemy propozycję zajęć z programowania w ramach 5-dniowych półkolonii. Bawiąc się i ucząc jednocześnie będziemy kształtować i rozwijać w dzieciach naturalną ciekawość, kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia.
 
 
Dostępne warianty półkolonii: 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00 lub 8 godzin dziennie w godz. 8:00 - 16:00.
Orientacyjne ceny:
- 250 PLN - wariant 5 godzin dziennie
- 350 PLN - wariant 8 godzin dziennie
 
Oprócz 3-godzinnych codziennych zajęć z programowania przewidujemy dodatkowe zajęcia, aktywności fizyczne oraz atrakcje, np:
- Rozmówki w języku angielskim
- Rozwijające gry i zabawy logiczne
- Gry planszowe
- Zajęcia i zawody sportowe (badminton, piłka nożna, piłka ręczna)
- Wyjście do kina, kręgielni
- Spacery i wycieczki piesze
- Zajęcia plastyczne
Zapewniamy: opiekę pod okiem wychowawców, edukatorów i animatorów, ciepły posiłek, napoje, ubezpieczenie.
Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 62.
 

 

Serdecznie zapraszam!

REALIZACA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW Z WŁOCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W okresie od 23.05.2016 do 07.06.2016 r. przyjedzie  do nas grupa 11 uczniów z Włoch z instutucji Mistral z Brescia celem odbycia praktyk  zawodowych w zakresie
turystyki i marketingu. Praktyki zawodowe bedą realizowane w takich firmach i instutucjach jak: Muzeum Dobranocek, Podziemna Trasa Turystyczna, Wyższa Szkoła
i Informatyki i Zarządzania, Aberit, Proaktyw, Marcel. W trakcje pobytu uczniowie bedą mieć zapewnione również rózne atrakcje i wycieczki.PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W dniu 04.05.2016 r. zakończyły się miesięczne praktyki zawodowe uczniów z Portugali.    Uczęszczali oni na  praktyki do takich firm jak:   Transsystem, ISP, Milwes
IS Networks, D&D, SanSerwis, Apollo. W trakcie  pobytu   uczniowie  mieli   również  zorganizowane  liczne   wycieczk  i  i atrakcje. Zwiedzili min: Zamek w Łańcucie 
Podziemną Trasę Turystyczną,  Zakopane,  Centrum Krakowa,  Muzeum Auschwitz,  Skansen  w  Kolbuszowej,  byli również  na  spotkaniu  w  Ratuszu  z  władzami  
miasta  Rzeszowa. Na  zakończenie  beneficjenci  otrzymali  certyfikaty  o  ukończeniu  praktyk  oraz  dokumenty  europass-mobility. Grupa  była  bardzo zadowolna
z pobytu w Rzeszowie, bardzo podobało im się miasto jak również firmy w któych odbywali praktykę.

 

REALIZACA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW Z PORTUGALII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W okresie od 03.04.2016 r. do 04.05.2016 r. gościmy 15 – osobową grupę uczniów ze szkoły zawodowej „Centro de Formação Profissional da
Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação” z Portugalii.

W trakcie pobytu uczniowie wezmą udział w profesjonalnym kursie z zakresu informatyki i robotyki oraz odbędą praktykę zawodową w rzeszowskich
firmach związanych z automatyką, elektroniką, informatyką.

      

 

AKREDYTACJA UDT  DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Informujemy, że uzyskaliśmy akredytacje Urzędu Dozoru Technicznego na prowadzenie szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą FOTOWOLTAIKA

 

AKADEMIA MŁODEGO INFORMATYKA

Rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć  pozalekcyjnych z nauki programowania dla dzieci w wieku szkolnym za pomocą programu BALTIE oraz Scratch.

Zajęcia są realizowane w szkołach podstawowych na terenie powiatu rzeszowskiego, której celem jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności dzieci.

Zapraszamy do zapisów AKADEMIA MŁODEGO INFORMATYKA

 

Zobacz wszystkie aktualności »