Konferencja online dotycząca projektu „współpraca popłaca”

15 marca 2024 odbyła się konferencja online, która była podsumowaniem realizacji projektu „Współpraca popłaca” KA210-VET nr. proj. 2022-2-PL01-KA210-VET-00009938 partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia, zrealizowanego wspólnie z Instytucją Partnerską – CENTRO DIDACTICO DE FORMACION INTEGRAL z Hiszpanii. Okres realizacji działań projektowych trwał od 01.03.2023 do 29.02.2024.
Głównym celem projektu było utworzenie bezpłatnego kursu online „Opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych, nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz rozwój kadry i nabycie doświadczenia międzynarodowego.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, które zajmują się realizacją opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Ośrodki Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia, przedstawiciele władz lokalnych i Urzędów a także opiekunowie, osoby zainteresowane wykorzystaniem zasobów platformy edukacyjnej.
W konferencji wzięli udział Przedstawiciele:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowym
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
Projekt jest sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”