Kolejne spotkania w ramach działań promocyjnych i upowszechniających realizowane w projekcie ”współpraca popłaca”

W dniu 27.02.2024 odbyło się spotkanie z kierownictwem oraz pracownikami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej oraz Centrum Integracji Społecznej które m.in. zajmują się świadczeniem usług opiekuńczych na osób wymagających wsparcia. Podczas spotkania omówiliśmy możliwość jakie daje utworzona w ramach naszego projektu platforma edukacyjna, przedstawiliśmy sposób jej działania oraz zachęciliśmy pracowników obu instytucji do aktywnego korzystania z utworzonych w ramach projektu narzędzi.

Projekt jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”