Szanowni Państwo !

Od 2006 roku Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT sp.j. świadczy usługi w zakresie prowadzenia
i organizacji szkoleń i  kursów zawodowych, w  tym kwalifikacyjnych,  doradztwa  zawodowego, treningów  kompetencji
społecznych,  wsparcia psychologicznego itp.  Posiadamy  wieloletnie  doświadczenie  w  realizacji  kursów,  treningów,
warsztatów,  wyjazdów,  staży  i  praktyk  zawodowych.  Działamy  zarówno  na  rynku  lokalnym jak i międzynarodowym.

Nasze atuty:

1.   Duże doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń zawodowych, językowych, informatycznych i innych, w tym
       finansowanych ze środków EFS, dla dzieci i młodzieży osób dorosłych, w tym min. bezrobotnych, pracowników
       i kadry kierowniczej: urzędów i firm, nauczycieli, trenerów, wykładowców szkół i uczelni.

2.   Szerokie doświadczenie w organizacji praktyk i staży zawodowych dla młodzieży i dorosłych z kraju
      i zagranicy.

3.   Wieloletnia i efektywna współpraca z instytucjami publicznymi i zakładami pracy w kraju i zagranicą min:

      - Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
      - Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej,
      - Urzędami Pracy,
      - Centrami Pomocy Rodzinie,
      - Zespołami Szkół na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim,
      - Uczelniami Wyższymi,
      - Centrami Edukacji i Kształcenia i Nauczycieli,
      - Międzynarodowymi Centrami Kształcenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży i Dorosłych

4.   Kompetentna i doświadczona kadra dydaktyczna.

5.   Dobrze wyposażona baza dydaktyczna: dwie multimedialne  sale szkoleniowe z zapleczem cateringowym
      dopasowane  są do potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  w  centrum  Rzeszowa  na  ulicy  Hetmańskiej. 50
       komputerów  przenośnych  z  systemem  Windows  XP  Prof.  oraz  pakietami  biurowym  MS  Office 2010
       i Open Office.

6.   Prowadzenie  kursów  i  szkoleń  na terenie  województwa podkarpackiego oraz innych województw Status
      Niepublicznej   Placówki Kształcenia Ustawicznego na podstawie, wpisu  do  Rejestru prowadzonego przez
      Urząd Miasta Rzeszowa

7.   Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

8.   Status Laboratorium ECDL akredytowanego przez PTI

9.   Własna platforma e-learningowa oparta na systemie MOODLE.