Realizacja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych na terenie gminy Świlcza

W okresie 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nasza firma wykonywała Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 26 osób z terenu
Gminy Świlcza na łączną liczbę godzin 10 959.

 

Realizacja warsztatów i seminariów z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów z Zespołu Szkół w Czudcu

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” zorganizowaliśmy warsztaty i seminaria dla uczniów z Zespołu Szkół w Czudcu w zakresie:

 • Montaż pomp ciepła
 • Odnawialne źródła energii
 • Warsztaty Montaż Kolektorów słonecznych
 • Seminaria techniczne na temat źródeł energii odnawialnej (spotkania z przedstawicielami firm branżowych )
 • Kultoroznawstwo (spotkanie z dyplomatą)


Czas na aktywność w gminie Białobrzegi

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Białobrzegi” zrealizowaliśmy kursy:

 • Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Cukiernik
 • Spawacz metodą MAG kurs ponadpodstawowy
 • Magazynier z modułem kasy fiskalnej i obsługą wózka widłowego
 • Kierowca z  kursem prawa jazdy kategorii C
 • Pracownik administracyjno-biurowy na poziomie podstawowym
 • Operator – programista obrabiarek CNC
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

 

 

Szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

W ramach projektu „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej zrealizowaliśmy nw. kurs dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

 • Terapia zajęciowa

 

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MIELCU

W okresie od lipca do sierpnia 2015 zorganizowaliśmy staże zawodowe dla 115 uczniów mieleckich szkół technicznych w nw. zawodach :

 • Technik ekonomista
 • Fryzjer
 •  Geodeta
 • Hotelarz
 • Informatyk
 • Mechanik lotniczy
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Czas na aktywność w gminie Lubenia

W ramach projektu „ Czas na aktywność w gminie Czudec” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni  zrealizowaliśmy nw. szkolenia:

 • Trening kompetencji społecznych z budżetem domowym
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo zawodowe

 

Realizacja szkoleń zawodowych dla stowarzyszenia CRAS

W ramach projektu „ Staż szansą na zatrudnienie” oraz „Aktywny Start” realizowanych przez stowarzyszanie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności  :

 • Operator CNC
 • Obsługa maszyn sprzątających