Bezpłatne KURSY dla nauczycieli

1. Nauka programowania dla szkół podstawowych (15h).

– metodyka nauczania programowania w szkole podstawowej

– przegląd i omówienie narzędzi służących do nauki programowania w Szkole Podstawowej

(np. Baltie, Scretch, graficzne interfejsy do programowania w językach C++ i PHP)

– omówienie przykładowego scenariusza lekcji nauki programowania

 

2. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami (15h). 

– Specjalne potrzeby edukacyjne–dynamiczny model definiowania SPE

– Podstawy prawne edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego a opiniowanie

– Trudności w uczniu się z powodu zaburzeń słuchu

– Zaburzenia komunikacji językowej jako przyczyny trudności szkolnych

– Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

– Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach,

które będą realizowane w systemie weekendowym (Sb.-Nd.)

bądź trzydniowym popołudniami (Czw.-Pt.) i soboty- możliwość wyboru systemu.

Kursy będą zorganizowane w terminie od października do listopada.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o pobranie właściwego formularza wypełnienie oraz przesłanie na adres: edu.it@onet.eu