Bezpłatne SZKOLENIA I STAŻE Projekt NOWE PERSPEKTYWY

Strona Internetowa Projektu: http://www.perspektywy.edu-it.com.pl

 

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
 • w zależności od indywidualnych potrzeb spotkania z psychologiem, coaching,
 • szkolenia zawodowe wg  indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe),
 • 3-miesięczne płatne stażezawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu podczas wszystkich form wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną.

Do udziału zapraszamy osoby, które:

 • pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poszukujące pracy),
 • zamieszkują w powiecie: strzyżowskim, przeworskim lub jasielskim,
 • są w wieku powyżej 29 roku życia,
 • należą do co najmniej jednej z grup:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Udział jest całkowicie bezpłatny.