Praktyki zawodowe dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Mielcu

Nasza firma przeprowadziła praktyki zawodowe dla ponad 300 uczniów z mieleckich szkół zawodowych w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, mechatronik, teleinformatyk, fryzjer, hotelarz, elektronik i elektryk, budowniczy, geodeta, informatyk, mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, handlowiec. Praktyki trwały od lipca do sieprnia 2017 r. Uczniowie uczęszczali na praktyki do firm takich jak: R&G Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Aeroklub Mielecki, Labis, Bank Spółdzielczy w Mielcu, PZL Mielec, Biuro Podróży Erbus.