Szkolenia dla nauczycieli z zakresu „Cyfrowej edukacji” w Krośnie

W okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku zrealizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli z zakresu „Cyfrowej edukacji” w ramach projektu  pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szkolenia realizowane były w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, wspierane narzędziami TIK i edukacyjnymi zasobami dostępnymi w Internecie.Szkoleniami obejęte było  5 grup nauczycieli licząc w sumie 70 osób.