Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku (8H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs  Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j. Kurs:  „Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku”   Liczba godzin:  8 Szkolenie odbywa się w formie kursu  przy pomocy następujących metod: • prezentacja • pokaz • ćwiczenia W wyniku zajęć uczestnik powinien: rozpoznawać …

Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” (80H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs    Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j. Kurs:  Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych  Szkolenie dla osób chcących pracować z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Liczba godzin: 80 Szkolenie odbywa się w formie kursu, który będzie prowadzony metodą zdalnego nauczania w …

Kurs „Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające” (40H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:   Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j. Kurs:  „Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające Liczba godzin: Łącznie 40 godzin dydaktycznych, prowadzonych w formie warsztatów i ćwiczeń z zastosowaniem metod aktywizujących uczestników, …

Kurs „Opiekun dzienny” (160H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:   Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j. Kurs:  „Opiekun dzienny” Liczba godzin: Łącznie 160 godzin dydaktycznych. 130 godzin teorii, warsztatów i ćwiczeń prowadzonych metodą zdalnego nauczania w tym e-learning …

Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające (80H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:   Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j. Kurs:  „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające” Liczba godzin:  Łącznie 80 godzin dydaktycznych, prowadzonych w formie warsztatów i ćwiczeń …

Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” (280H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:    Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.   Kurs:  „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”    Liczba godzin: 280 Łącznie 280 godzin dydaktycznych, prowadzonych w formie zdalnego nauczania …

Szkolenie online dla nauczycieli „Narzędzia zdalnego nauczania, Teams”

Organizator: Niepubliczna Palcówka Doskonalenia Nauczycieli EDU-IT Nazwa szkolenia: „Narzędzia zdalnego nauczania, Teams” Liczba godzin: 12 godz. Termin szkolenia: 6 dni po 2 godziny, zajęcia w poniedziałek, środa, piątek, 2 godz. dydaktyczne od godz. 18.00 do 19.30 Miejsce szkolenia: szkolenie online, uczestnik musi posiadać dostęp do komputera z Internetem. Cel: Obsługa platformy zdalnego …