Projekt „Współpraca popłaca”

Firma EDU-IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP.J. wraz z Instytucją z Hiszpanii CENTRO DIDACTICO DE FORMACION INTEGRAL, podjęła
współpracę projektową  pn: “Współpraca popłaca” nr. 2022-2-PL01-KA210-VET-000099381 realizowaną w ramach akcji kluczowej KA2 programu Erasmus+, która jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. „Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”

 


Celem naszych wspólnych działań jest stworzenie kursu online „Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej” na platformie edukacyjnej. Kurs ten ma składać się z sześciu modułów tematycznych, które zostaną opracowane przez  powołanych na czas projektu Ekspertów. Kurs będzie możliwy do zrealizowania w dwóch wersjach językowych: polskiej i hiszpańskiej.

Realizacja projektu oraz wypracowane rezultaty mają umożliwić aktywizację i włączenie do kształcenia ustawicznego osób
o mniejszych szansach, które pragną podnieść swoje kwalifikacje lub łączą swoją przyszłość
z zawodem Opiekuna/nki osób starszych i niepełnosprawnych.

Dlatego już niebawem (19-20.04.2023) widzimy się z przedstawicielami CENTRO DIDACTICO DE FORMACION INTEGRAL, na spotkaniu stacjonarnym w Rzeszowie, na którym omówimy nasze cele projektowe, zasady sporządzania dokumentacji, materiałów szkoleniowych, oraz podzielimy się zadaniami projektowymi.