Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku (8H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs 

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.

Kurs:  „Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku”

 

Liczba godzin:  8

Szkolenie odbywa się w formie kursu  przy pomocy następujących metod:

• prezentacja

• pokaz

• ćwiczenia

W wyniku zajęć uczestnik powinien:

 • rozpoznawać przyczyny i rodzaje nagłych wypadków i umieć zapobiegać im
 • znać i umieć stosować zasady udzielania pierwszej pomocy w zależności od stanu poszkodowanego
 • być świadomym znaczenia pierwszej pomocy przed upływem pierwszych czterech minut od czasu zatrzymania krążenia do czasu śmierci mózgu
 • skutecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

Program kursu:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy dziecku
 • Kontrola ABC u dziecka
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą (dziecko)
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną nieoddychającą – NZK dziecka(przyczyny)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka
 • Zakrztuszenie/zadławienie – rozpoznanie, postępowanie
 • Postępowanie w stanach zagrożenia życia u dzieci: atak drgawek gorączkowych, podejrzenie padaczki, duszność (anafilaksja, atak astmy, zapalenie krtani)
 • Postępowanie w krwawieniach z nosa
 • Postępowanie z ciałem obcym: oko, ucho, nos
 • Oparzenia u dzieci

 

Certyfikat: Zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Termin szkolenia: do ustalenia.

Miejsce szkolenia: do ustalenia

Cena: 149 zł