Szkolenie online dla nauczycieli „Narzędzia zdalnego nauczania, Teams”

Organizator: Niepubliczna Palcówka Doskonalenia Nauczycieli EDU-IT

Nazwa szkolenia: „Narzędzia zdalnego nauczania, Teams”

Liczba godzin: 12 godz.

Termin szkolenia: 6 dni po 2 godziny, zajęcia w poniedziałek, środa, piątek, 2 godz. dydaktyczne od godz. 18.00 do 19.30

Miejsce szkolenia: szkolenie online, uczestnik musi posiadać dostęp do komputera z Internetem.

Cel: Obsługa platformy zdalnego nauczania Teams, oraz narzędzi wspomagającymi tworzenie materiałów: testy, quizy, sprawdziany, materiały graficzne. Wykorzystanie aplikacji edukacyjnych i zasobów internetowych w nauczaniu.

Cena: 140 zł

Certyfikat: Zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego dla nauczycieli na wzorze MEN. Uprawnienie to posiadają jedynie Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Wykładowca: Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole jak również w pracy z dorosłymi na kursach doskonalących. Pasjonat wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w edukacji.

Lp. Treści kształcenia Liczba godzin
1. Teams. Przegląd możliwości. Tworzenie kont. Tworzenie zespołów. Zarządzanie zespołem. Uruchamianie lekcji. 3
2. Teams. Prowadzenie lekcji. Udostępnianie wirtualnej tablicy, multimediów. Tworzenie testu. 2
3. Aplikacja Forms – tworzenie interaktywnych formularzy i ankiet. 2
4. Współużytkowanie zasobów w Internecie. Dysk onedrive. Wspólne edytowanie dokumentów. Praca w grupach 2
5. Tworzenie interaktywnego quizu. Apliakcja Kahoot! i Quizlet. Tworzenie grafiki Canvas. 3
Razem 12

Więcej informacji oraz zgłoszenia na kurs pod numerami telefonu: 17 8549930, 734 920 067, lub email:  justyna.kwarta@edu-it.com.pl