Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” (280H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

 

 Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.

  Kurs:  „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” 

 

Liczba godzin: 280

Łącznie 280 godzin dydaktycznych, prowadzonych w formie zdalnego nauczania pod kierunkiem kompetentnych wykładowców/trenerów, w tym 80 godzin praktyk zawodowych w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Rzeszowa lub okolic pod nadzorem opiekuna praktyk.

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, brak co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy
z dziećmi do lat trzech oraz nie posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki
dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Cel: Przygotowanie osoby do podjęcia i wykonywania pracy w charakterze opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r.       w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Plan kursu:
I. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godz.)
II. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godz.)
III. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godz.)
IV. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godz.)
V. Praktyki zawodowe (80 godz.)

Certyfikat: Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze MEN.

Termin szkolenia: do ustalenia.

Cena: 989 zł