Kurs „Opiekun dzienny” (160H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

 

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.

Kurs:  „Opiekun dzienny”

Liczba godzin: Łącznie 160 godzin dydaktycznych. 130 godzin teorii, warsztatów i ćwiczeń prowadzonych metodą zdalnego nauczania w tym e-learning pod kierunkiem kompetentnych wykładowców/trenerów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Rzeszowa lub okolic pod nadzorem opiekuna praktyk. Część teoretyczna będzie odbywać się: w systemie dziennym, popołudniami, bądź weekendowo w zależności od preferencji grupy, część praktyczna odbywać się będzie w godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego.

Wymagania: Osoby zainteresowane świadczeniem opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Cel: Przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań dziennego opiekuna zgodnie z wytycznymi Ustawy   z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Ogólnym celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego pełnienia roli opiekuna dziennego – nabycie kompetencji dotyczących rozwoju            i sprawowania opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, komunikacji interpersonalnej, prawa, dietetyki, higieny i bezpieczeństwa pracy do wykonywania zadań dziennego opiekuna dziecka, który będzie opiekował się, pielęgnował, wychowywał           i towarzyszył małemu dziecku w poszczególnych okresach jego rozwoju.

Plan kursu:

I. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godz.)

II. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godz.)

III. Kompetencje opiekuna dziecka (20 godz.)

IV. Praktyki zawodowe (30 godz.)

Certyfikat: Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze MEN.

Termin szkolenia: do ustalenia.

Cena: 989 zł