Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” (80H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs 

 

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.

Kurs:  Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 

Szkolenie dla osób chcących pracować z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Liczba godzin: 80

Szkolenie odbywa się w formie kursu, który będzie prowadzony metodą zdalnego nauczania w tym e-learning

Cele szkolenia:
W wyniku kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” uczestnik powinien:
 nawiązać kontakt oraz współpracę z osobą starszą oraz jej rodziną,
 ustalić formy współpracy z podopiecznym oraz jego rodziną,
 rozpoznawać potrzeby osoby starszej i udzielić pomocy w ich zaspokajaniu,
 dobrać metody pracy do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby starszej,
 pomóc osobie starszej w codziennych czynnościach domowych,
 udzielić pomoc osobie starszej w utrzymaniu czystości ciała, bielizny osobistej i ubrania
 udzielić pomocy podopiecznemu w czynnościach związanych ze zmianą pozycji ciała i przemieszczaniem się,
 zastosować wygodne ułożenie i udogodnienia oraz wykonać zabiegi zapobiegające powstawaniu odparzeń i odleżyn,
 udzielić pomocy osobie starszej w przygotowaniu posiłków,
 udzielić pierwszej pomocy osobie starszej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Uczestnicy nabędą umiejętności pracy w zawodzie opiekun osób starszych tj. m.in. jak nawiązać kontakt oraz współpracę z osobą starszą i jej rodziną oraz jak dobierać metody pracy do indywidualnych potrzeb oraz jak udzielać pomocy w codziennych czynnościach.

Program kursu:

I. Aspekty psychologiczne (20 godz.)

II. Kompetencje społeczne (20 godz.)

III. Kompetencje opiekuńcze  (w tym udzielanie pierwszej pomocy) (30 godz.)

IV.  Kompetencje prawne (10 godz.)

Certyfikat: Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze MEN.

Termin szkolenia: do ustalenia.

Cena: 600 zł